ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ.pdf