ข้อมูลผู้บริหาร

นายสมยศ ภูสิงห์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิซรอล

บอร์โทรศัพท์ 06 3496 1444 
ID Line : 06 3496 1444