ติดต่อเรา

ชื่อ :    โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลเสาธงชัย
          อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทร :  08 6488 5184
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : phumsaron@phs.ac.th
เฟสบุ๊ค แฟนเพจ : facebook.com/phs.ac.th

แผนที่โรงเรียนบ้านภูมิซรอล